ARI Veerveiligheden

Sinds 1993 is in Rusland een wet van kracht ter bescherming van de consument.
Doel van deze wet is de veiligheid en kwaliteit te verzekeren van produkten die in Rusland verkocht of gebruikt worden.
Als gevolg hiervan werd voor vele produkten een GOST R conformiteitscertificaat
(« Certificate of Conformity » of CoC) verplicht bij import of gebruik in Rusland.
Het GOST R certificaat bevestigt dat uw produkt voldoet aan de van toepassing zijnde Russische normen. Het dient beschikbaar te zijn op het moment van inklaring bij de Russische douane en kan bij inspectie door de Russische authoriteiten opgevraagd worden. Voor onze ARI-veerveiligheden hebben wij ook een GOST R conformiteitscertificaat.

Enige resultaat